ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
Με χρήση κωδικών Uregister
Uregister    Οδηγίες

Είσοδος στην εφαρμογή


Αν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, πατήστε το κουμπί "Εγγραφή".

Αλλιώς συμπληρώστε τα στοιχεία και πατήστε το "Είσοδος" για να ξεκινήσετε την εφαρμογή.

Όνομα χρήστη  
Κωδικός  1  
Κωδικός 2